شورش های منطقی ع.ج روفوس

ISBN:

Published:

ebook


Description

شورش های منطقی  by  ع.ج روفوس

شورش های منطقی by ع.ج روفوس
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 10.27 Mb

شورشهای منطقی بیان آزاد، باورداشتها و سیاست زیستی خود را قربانی عنوان، رتبه یا مجوز نمیسازد. انتشار مطلب در شورشهای منطقی هیچ امتیازی نیست.شورشهای منطقی، ضمن ریشخند آنانی که داعیهدار بیطرفی در سیاستاند، باورداشتهای سیاسی خود را ارج مینهد و بر کلیMoreشورشهای منطقی بیان آزاد، باورداشت‌ها و سیاست زیستی خود را قربانی عنوان، رتبه یا مجوز نمی‌سازد. انتشار مطلب در شورشهای منطقی هیچ امتیازی نیست.شورشهای منطقی، ضمن ریشخند آنانی که داعیه‌دار بی‌طرفی در سیاست‌اند، باورداشت‌های سیاسی خود را ارج می‌نهد و بر کلی بودن امر سیاسی پای می‌فشرد.شورشهای منطقی در زمان نقد پوزه‌بند نمی‌بندد و در شنیدن، واگویه و پاسخ به آن نیز پنبه‌ای در گوش یا لرزشی بر دست ندارد.شورشهای منطقی مهاجم نیست اما تا موضع دفاع هم پا پس نمی‌کشد.شورشهای منطقی پذیرای نوشتار همگان است.شورشهای منطقی خود را در قبول یا رد نوشتار از هرکس، با هر نام حقیقی و مستعار آزاد می‌داند اما خود را در جرح و تعدیل نوشتار دریافتی به هیچ روی محق نمی‌داند.شورشهای منطقی با انحصار در دانش می‌ستیزد وبازگویی شورشهای منطقی به هر شکل آزاد است.Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "شورش های منطقی":


tolnaiborvidek.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us